Få støtte til et godt liv med diabetes

Tekst: Maria Fast Lindegaard

Type 2-diabetes er en kronisk sygdom karakteriseret ved forhøjet blodsukker. I Danmark lever omkring 5 % med type 2-diabetes, men langt hovedparten, der rammes, er midaldrende eller ældre. Har du type 2-diabetes, så er der med en sund livsstil og en velreguleret diabetes intet til hinder for, at du kan leve det liv, du gerne vil. Men hvordan gør du? 

Sammen om Diabetes i Aarhus 

Hos Folkesundhed Aarhus, Vest i Aarhus Kommune kan du få ekstra støtte og hjælp til at leve et godt liv med diabetes på kurset Sammen om Diabetes i Aarhus. Undervejs i forløbet arbejder du med de udfordringer, du oplever i hverdagen. Det kan være fra bedre at forstå din sygdom og medicin, til at lave sundere måltider og få nye vaner med motion og bevægelse. Du bliver blandt andet vejledt i diabetesvenlig mad, og hvad det betyder for dig. Du deltager i fællesskabende aktiviteter og motion sammen med andre med type 2-diabetes, og du får også redskaber til at arbejde med at forandre og fastholde dine nye, sunde vaner. 

Du kan deltage, hvis du  

  • Bor i Aarhus Kommune   
  • Er mellem 18-65 år  
  • Har et langtidsblodsukker på mindst 53 mmol/mol   
  • Er motiveret for at arbejde med dine vaner, sundhed og trivsel 

På kurset mødes du med sundhedsprofessionelle medarbejdere 1-2 gange om ugen over 1 år. Derefter tilbydes du opfølgende samtaler om, hvordan det går, med ca. 1 års mellemrum og op til 2 år efter dit forløb. 

Kom nemt i gang 

Du kan blive henvist til Sammen om Diabetes i Aarhus af din praktiserende læge eller Steno Diabetes Center Aarhus. Du kan også henvende dig direkte til Folkesundhed Aarhus for en afklarende samtale, om forløbet er noget for dig på folkesundhed@mso.aarhus.dk. 

Hvad er det?

  • Sammen om Diabetes i Aarhus er et gratis forløb til dig, der har brug for ekstra støtte til at leve med type 2-diabetes. 
  • Scan QR koden eller læs mere på www.aarhus.dk/diabetes 

Få hjælp til din sundhed

Drømmer du om at kvitte cigaretterne, savner du et fællesskab med andre om mad og bevægelse, kæmper du med kroniske smerter eller noget helt fjerde? At være sund og rask handler ikke alene om at være fri for sygdom, men det handler også om, hvordan du har det i det daglige. I Aarhus Kommune finder du en lang række gratis sundhedstilbud til alle borgere og pårørende i Aarhus. 

Du kan henvises til alle sundhedstilbud gennem din egen læge eller direkte hos Folkesundhed Aarhus i Aarhus Kommune.