Gå til hovedindhold
Klima og bæredygtighed

Verdensmål i Tranbjerg: ”Vi har taget fat i et lille hjørne” 

Tranbjerg Bibliotek har gjort sig til et værdifuldt samlingspunkt for lokalsamfundet gennem seniorprojektet ”Sammen om Verdensmål”. Her bliver globale mål til lokal handling, hvor frivillige ildsjæle som Bo Nordby skaber positive forandringer for både Jorden, lokalområdet og sig selv.

 • Læs op

Indhold

  Tekst og foto: Kasper Fryd Kristensen og Karen Bjerregaard 

  Hvordan kan vi i Danmark forholde os til store, globale udfordringer som at afskaffe fattigdom, sikre ansvarligt forbrug og produktion, og opnå bæredygtig energi? FN’s 17 Verdensmål kan for mange være uhåndgribelige, men gennem projektet ”Sammen om Verdensmål”, har en lille kerne af motiverede frivillige seniorer i Tranbjerg fundet en måde at gribe det an på. 

  "Vi ville gerne involvere lokalbefolkningen og sætte Tranbjerg på landkortet, så vi startede arbejdet med Verdensmål ved at tage afsæt i en tragtmodel,” fortæller Bo Nordby. ”Her startede vi med at kigge bredt på Verdensmålene og diskutere dem. Det fik os sporet ind på affaldssortering. Det var noget, vi syntes lød spændende, fordi vi alle skal forholde os til det i 2023, og fordi vi så muligheder i at involvere lokalbefolkningen og lokale virksomheder.” 

  ”Det kan virke lidt vanskeligt at komme i gang. For der er 17 Verdensmål, som alle har mange delmål. Men alle kan tage fat et eller andet sted. Vi er endt med Verdensmål 11 - hvor bl.a. genbrug og affaldssortering er fokuspunkter, og på den måde har vi taget fat i et lille hjørne, som tiltalte os. Men for andre kan det jo være noget andet, der giver mening. Men det med at engagere sig og gøre en forskel – selv en lille forskel – det giver utroligt meget tilbage.” 

  Fra vision til hverdag 

  Bo Nordby og de andre deltagere i projektet har siden starten i 2021 brugt tiden på at forstå affaldsproblematikken, der kan opstå, når østjyderne i løbet af 2023 skal begynde at sortere affald i 10 fraktioner. De 10 fraktioner er: Mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, tekstilaffald samt drikke-og fødevare-kartoner, restaffald og farligt affald. Samtidig har de iværksat tiltag, der peger mod en grønnere fremtid. De har blandt andet afholdt Bokashi-workshops, hvor deltagerne kunne lære at kompostere efter en koreansk metode, der er særligt velegnet til byboere. Denne metode, Bokashi, udfører komposteringen iltfri med en særlig gærtype, så man undgår lugt og levende orme inde i sit hus eller sin lejlighed. 

  ”Der var et rigtigt godt fremmøde, og vi vil lave meget mere af den slags i 2023. Vi har planer om at lave udstillinger på biblioteket, afholde workshops, og skrue endnu mere op for samarbejdet med Kredsløb, som står for at udrulle den nye affaldssortering i Aarhus. De står for den fysiske del med vogne og beholdere, mens vi gerne vil bidrage med videns- og informationsdelen. Hvordan griber man fx de 10 fraktioner an på en smart måde, hvis man bor i en lille lejlighed?” 

  Som led i projektet er Bo Nordby desuden med i et rejsehold, der tager rundt til andre biblioteker for at motivere dem til at iværksætte aktiviteter og fællesskaber. Her holder han oplæg, hvor han fortæller og inspirerer ud fra de aktiviteter, de laver i Tranbjerg. 

  En overset målgruppe  

  ”Sammen om Verdensmål” er et seniorprojekt, og udover at mødes om en meningsfuld sag, bidrager projektet også til at skabe øget trivsel i de lokale fællesskaber, der opstår med afsæt i arbejdet med Verdensmålene. 

  ”Jeg tror, at seniorer har rigtig meget at byde på. Der er jo i tiden af og til en tendens til alderisme, hvor man slår seniorerne i én bøtte. Jeg har oplevet i mit liv, at der er lige så stor forskellighed blandt seniorer som i alle andre aldersgrupper. Der er for eksempel utroligt mange velbegavede og virksomme seniorer, der er “skæve hoveder”, andre tager måske mere en slapper – for nu at sige det lidt firkantet. Men det finder man jo også i andre aldersgrupper. Så det med at kunne bringe nogle seniorer på banen og synliggøre den store ressource, de er, det tiltaler mig. Vi kommer jo med alle mulige erfaringer og kompetencer.” 

  ”Jeg vil sige, at jeg har et godt seniorliv. Det har også noget at gøre med at holde sig i gang. Jeg laver jo meget andet frivilligt arbejde, og det giver mig alt sammen en hel masse livskvalitet og stærke fællesskaber.” 

   

  Sammen om Verdensmål  

  ... er et landsdækkende seniorprojekt, der styrker lokale fællesskaber og FN’s 17 Verdensmål med afsæt i bibliotekerne og det lokale engagement. Tranbjerg Bibliotek var et af de syv pilotbiblioteker. I dag er mere end 35 biblioteker en del af projektet. 

  Læs mere om projektet og få inspiration til at tage handling i dit lokalområde på www.sammenomverdensmål.dk (evt. QR-kode) eller kontakt Bo Nordby på bo.nordby@outlook.dk. 

  Du kan læse mere om din lokale affaldssortering på Østjyderne skal sortere i 10 fraktioner fra 2023 - Kredsløb (kredslob.dk).)  

   

   

  Sidst opdateret: 9. november 2023