Test din viden

Vidste du, at... 

  • Produktion af en typisk bærbar pc udleder mere CO2 end strømforbruget i pc’ens levetid. Men kun CO2 fra el regnes med i den danske belastning. 
  • Omkring halvdelen af danske familiers klimabelastning ligger udenfor landets grænser og tælles ikke med i den officielle danske opgørelse over klimabelastning 
  • Højeste udledning: Gentofte Kommune: 24,06 t CO2 pr. indbygger. Laveste udledning:  
    Albertslund Kommune: 13,08 t CO2 pr. indbygger. Aarhus ligger mellem 12-15 t CO2 pr. indbygger. 
  • Kødforbruget er steget meget. Vi spiser ca. et kilo kød om ugen som dansker. Det er meget mere end verdensgennemsnittet og mere end gennemsnittet på EU-plan. 
  • I Danmark bruges 60 % af vores land til landbrug og 80 % af de 60 % går til foder. Det vil sige, at en ret stor del af vores land går til at proppe i dyrene.