Budde og borgerne: Vi har brug for hinanden

En forblæst og mørk aften deltog jeg i en stor fællesmiddag på Folkehus Ankersgade sammen med ca. 200 andre. Middagen var en del af Danmarks spiser sammen, og rigtig mange frivillige var mødt op for at bidrage til en hyggelig aften for alle. Vi sad ved langborde og hvert bord havde en måltidsvært, som bød velkommen og viste nytilkomne på plads. Jeg kom alene og var lidt i tvivl om, hvor jeg lige skulle sætte mig. Pludselig kaldte tre kvinder mig hen til deres bord: “Vil du ikke sidder her sammen med os?” Det varmede, for når man står der alene, kan man godt føle sig lidt blottet og sårbar. De tre kvinder var alle over 80 år og havde været veninder længe, men aldersforskellen mellem dem og mig havde ingen betydning der. De havde tidligere deltaget i fællesspisningen og var begejstrede for muligheden for god mad til en god pris og ikke mindst at nyde den i godt selskab. 

Så har jeg også haft fornøjelsen af at følge i en flok sosu-elevers fodspor i deres praktik på et plejehjem. En halv dag var jeg fluen på væggen, hvor jeg fulgtes med eleverne rundt. De havde et tæt samarbejde både med hinanden, men også med deres praktikvejledere. Deres faglige fokus var skrapt og borgerne, de besøgte, var glade for dem: “De kommer med sådan en energi og nye ideer.” Dagen sluttede med, at jeg blev inviteret med ind i “guldrummet.” Et lokale med plads til at komme med ris og ros til hinanden oven på dagens arbejde, hvor sparring og vidensdeling var i fokus. Jeg følte mig meget beriget - og klogere, da jeg tog hjem den dag. 

Netop det med at mødes om noget fælles er også noget, som fylder hos de lokale patientforeninger. Sammen har vi drøftet ideer og muligheder for mere samarbejde på tværs af foreningerne fx i form af et fælles Patientforeningshus. Flere foreninger beskriver, at de har svært ved at samle frivillige kræfter nok til at sætte gang i gode aktiviteter, men ved at samarbejde om fx fælles foredrag med fokus på fælles temaer som kost, søvn, smerter mv. så kunne de tilbyde medlemmerne flere relevante tilbud. Det er virkelig nogle interessante ideer, synes jeg. 

Sundhed og Omsorg samarbejder tæt med Aarhus Universitetshospital bl.a. omkring indlæggelse og udskrivelse, så borgerne mærker en rød tråd ved overgangen fra hospital til kommune. Sammen har vi fokus på, at hospitalet får vigtige oplysninger om patienten ved indlæggelsen, og at hospitalet ved udskrivelsen giver vigtige informationer til social- og sundhedspersonalet, hvis de skal følge op på behandling, pleje, sygepleje og genoptræning, når borgeren kommer hjem. Oplysningerne skal gerne sendes elektronisk, så vi undgår ekstra tid ved, at der skal ringes op til hospitalsafdelingen eller det team i kommunen, der kender borgeren. 

Det forgange år har jeg mødt mange Vital læsere, og jeg glæder mig meget til at komme ud og møde endnu flere i 2023. Har du en ide eller et emne, vi kunne tage op enten her på siderne eller ved et besøg et sted, så skriv endelig til mig på mail: raadmanden@mso.aarhus.dk 

Lad os sammen sætte endnu mere fokus på fællesskaber i 2023 - både når livet er godt, og når det slår knuder. 

De bedste hilsner 

Christian Budde, rådmand